Högspänningselektriker som är verksam i hela Sverige

Tjänster

Hanold El & Kraft AB kan erbjuda kvalificerad personal och modern utrustning för montage, provning & driftsättning av arbeten i elektriska anläggningar, såväl gamla som nya. Vi kan också erbjuda oss att utföra service och underhåll av nämnda anläggningar.

Våra målgrupper är framför allt industri och elleverantörer men även elinstallatörer som saknar vår kompetens. Vi tar oss an jobb i hela Sverige.

Transformator- och brytarservice

För att en tranformatorstation eller brytare inte ska sluta fungera är det mycket viktigt att utföra förebyggande underhåll. Anlita Hanold El & Kraft AB, vi har kompetensen och utrustningen som krävs för en säker och felfri drift av er produktionsanläggning eller elnät.

Kontakta oss för en offert